From DCSwiki

Contents

Zkoušky

Hromadné (davové) zkoušky

Pro studenty 1. a 2. ročníků se pokoušíme zavést hromadné zkoušky s termíny naplánovnými již na začátku semestru. Tyto zkoušky plánujeme zejména pro davové předměty absolvované stovkami studentů. Na rozdíl od "normálních" zkoušek je 1. termín povinný pro všechny studenty. Z toho vyplývá, že většinou nevystačíme s jedinou zkouškou denně, ale podle potřeby je takových zkoušek během dne vypsat několik -- podle počtu zapsaných studentů. ...

Rezervace zkušebních místností

Každý semestr jsou pro jednotlivá pracoviště přidělovány zkušební místnosti. Jejich seznam a aktuální rezervace jsou k dispozici na sekretariátě v papírové podobě (zatím).

Počet termínů a kapacita

Počet termínů by měl být volen tak aby student měl možnost absolvovat zkoušku tři-krát, jak to určuje studijní řád. To znamená, že počet zkušebních termínů by měl být minimálně tři. Většinou je však počet termínů větší z kapacitních důvodů zkušebních místností. Platí totiž následující nepsané pravidlo

počet termínů x kapacita = 1.5 počtu zapsaných studentů

Koueficient 1.5 je velmi individuální a závisí na kombinaci mnoha faktorů, jako jsou například náročnost zkoušejícího, obtížnost předmětu, schopnosti studentů a další.