From DCSwiki

Jednotné termíny zápočtů

Datum zápočtu za následující předměty byly stanoveny následovně:

  • semestrální projekt: 11. 1. 2006,
  • bakalářský/diplomový seminář: 10. 5. 2006.

Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky budou probíhat v následujících termínech:

  • obory magisterského studia: 5.7. 6. 2006;
  • obory bakalářského studia: 12.16. 6. 2006.