From DCSwiki

  • KATIS
    Fakultní informační sytém pro zaměstnance a pedagogy.
  • Katedrová knihovna
    Evidence knih deponátní knihovny katedry. Můžete zde najít seznam všech knih katedry a také seznam vámi zapůjčených knih.
  • Web o telefonii na VŠB-TUO
    Informace týkající se telefonních služeb na univerzitě, a to jak pro pevné linky tak i mobilní telefony a rovněž i IP telefonii.