From DCSwiki

Desatero začínajícího programátora

 • Programování je lidská činnost, vyžaduje tedy trénink.
 • Programování není cíl, ale prostředek k dosažení cíle.
 • Programování vyžaduje pochopení algoritmizovaného problému.
 • Programátor přemýšlí.
 • Programátor pracuje samostatně.
 • Programátor čte, zejména dokumentaci.
 • Programátor se stále učí nové věci.
 • Programátor testuje to, čemu ještě nerozumí.
 • Programátor umí improvizovat.
 • Programátor optimalizuje.
 • Programátor musí umět přecházet plynule mezi více jazyky.
 • Programátor umí hledat chyby.
 • Programátor hledá chyby, aby se poučil.
 • Programátor umí číst cizí kód. Je to poučné.
 • Programátor píše slušně.
 • Programátor si musí poradit s více editory.
 • Programátor musí umět přečíst kód i bez zvýrazněné syntaxe.