From DCSwiki

Prezentace používané na přednáškách můžete získat zde.

Prezentace z oblasti Symbian OS.

Přednášky

Contents

Požadavky k zápočtu

Podmínkou udělení zápočtu je vypracování na jedno z níže uvedených témat.

Bodové hodnocení: 40 (odborná úroveň: 30, formální stránka: 10)

Písemné vypracování bude odevzdáno ve formě článku v rozsahu cca 2000 slov. Hodnocená bude jak odborná, tak jazyková úroveň a také formální zpracování textu. Články ve formě PDF dokumentů zasílejte na adresu roman.szturc@vsb.cz.

Doporučená témata

 • Architektura operačního systému Windows Mobile,
 • Architektura operačního systému Symbian OS,
 • Omezení uživatelských rozhraní mobilních zařízení,
 • Hardwarové platformy mobilních zařízení,
 • Vývojové nástroje pro tvorbu aplikací pro mobilní zařízení,
 • Technologie zobrazovacích jednotek,
 • Procesory mobilních zařízení,
 • ...

Další témata lze použit jako zadání po předchozí konzultaci se cvičícím.

Operační systémy

Komunikační protokoly

 • SIP
 • Mobile IP
 • SyncML

Wireless Village


Uživatelská rozhraní


Bezpečnost

Prezentace