From DCSwiki

Informační systémy

Předmět je určen studentům - neinformatikům. Cílem je získat znalosti a praktickou zkušenost z oblasti teorie analýzy a tvorby informačních systémů. Praktická implementace malého informačního systému navazuje na přednášky a umožňuje vyzkoušet si teoretické poznatky přímo v prostředí SŘBD. Po absolvování předmětu by měl být student schopen umět se domluvit na požadavcích na systém, který bude potřebovat pro svou práci.


Podmínky ukončení předmětu:

  1. Odevzdání projektů s požadovaným minimem bodů.
  2. Vytvoření individuálních projektů, které splňují stanovená kriteria hodnocení. Uvedeno u požadavků na jednotlivé projekty.
  3. Pokud nebude projekt (nebo jakákoliv jeho část) individuální prací studenta, který jej odevzdal, potom mu nebude udělen zápočet.


Informace k jednotlivým částem předmětu:

Přednášky

Cvičení

Projekty