From DCSwiki

Úvod do informačních technologií

Předmět je určen studentům při nástupu na obory související s informačními a komunikačními technologiemi. Po jeho absolvování je student schopen

 • orientovat se v prostoru školní sítě,
 • vytvořit a spravovat webovou prezentaci,
 • zvládnout základní operace v operačním systému unixového typu,
 • elektronicky publikovat pomocí editorů typu MS Word/OO Writer či v typografickém systému LaTeX.


Podmínky ukončení předmětu:

 1. Odevzdání všech požadovaných projektů s požadovaným minimem bodů.
 2. Vytvoření individuálních projektů, které splňují stanovená kriteria hodnocení. Uvedeno u požadavků na jednotlivé projekty.
 3. Pokud nebude projekt (nebo jakákoliv jeho část) individuální prací studenta, který jej odevzdal, potom mu nebude udělen zápočet.
 4. Zvládnutí zápočtového testu se stanoveným minimálním počtem bodů.

Přednášky

Cvičení

Projekty

Zápočtový test

Rozvrh

Stránky pro kombinované studenty


Ukázkový test v systému Moodle je zpřístupněn. Máte jeden pokus na vyzkoušení.


Zpráva pro studenty, kteří opakují předmět UIT.

Studenti mají nárok na uznání již dříve odevzdaného projektu jen v případě, že projekt byl v loňském roce ohodnocen minimálně takto:

 1. webové stránky - 8 bodů,
 2. linux - 8 bodů,
 3. (La)TeX - 10 bodů,
 4. MS Word/OO Writer - 8 bodů.

V ostatních případech je nutné projekt vypracovat znovu a odevzdat v požadovaném termínu.

Remarks