From DCSwiki

TAMZ

Přednášky a cvičení (výrazné změny v roce 2014, stránka bude průběžně doplňována)

Náměty k vypracování semestrálních prací


Zvolené projekty (Moravec)

Zvolené prezentace (Moravec)

Hodnocení

Celkové hodnocení předmětu sestává z následujících hodnocení dílčích úkolů:

 • Řešení úloh
  10 bodů
  Implementace zadaných úloh na cvičení, 1 úloha/1 bod
 • Prezentace
  10 bodů
  Prezentace na některé z témat, souvisejících s programováním aplikací pro mobilní zařízení. Navrhněte téma vlastní a zkonzultujte jeho vhodnost se cvičícím. Předpokládaná délka prezentace je 10-15 minut. K dispozici bude datový projektor.
 • Zápočtový projekt
  25 bodů (požadované minimum je 10 bodů)
  Implementace aplikace(-í) pro mobilní zařízení HTML5+JS. Náměty na jednotlivé aplikace můžete najít zde. V případě, že vás žádné z těchto témat nezaujme, navrhněte téma vlastní a zkonzultujte jeho vhodnost se cvičícím.
 • Zápočet
  min 15 bodů
  Souhrn bodů z projektu a dalších částí zápočtu musí dosáhnout alespoň 15 bodů.
 • Zkouška
  55 bodů
  Závěrečná písemná zkouška. Přesný termín a místo konání zkoušky budou uvedeny v systému Edison.

Důležité termíny

 • Nahlášení tématu zápočtové práce
  27. 3. 2016
  Nahlášení názvu práce a stručného popisu implementovaných vlastností cvičícímu (formulářem nebo cvičícím specifikovaným způsobem).
 • Nahlášení tématu prezentace
  10. 4. 2016
  Nahlášení názvu prezentace a stručného obsahu cvičícímu (formulářem nebo cvičícím specifikovaným způsobem).