From DCSwiki

Contents

Předběžný program přednášek

 1. Úvod do problematiky tvorby aplikací pro mobilní zařízení, fragmentace zařízení a platforem, struktura mobilních platforem
 2. Architektura Over-the-Air Provisioning (OTA), připomenutí základů HTML, základy JavaScriptu, CSS.
 3. Off-line HTML5 (lokální uložení dat aplikace, off-line aplikace prostřednictvím application cache).
 4. Základy jQuery, vizuální komponenty HTML5, OnsenUI (starší verze popisující jQuery Mobile - vztah k jQuery, specifika)
 5. Komunikace se serverem (JSON, AJAX, Web Sockets, Server-sent events).
 6. Práce s low-level GUI v HTML5 pomocí plátna (Canvas), jednoduché 2D hry.
 7. Časovače, rozšíření HTML5 - práce na pozadí, práce s multimédii, určování polohy, drag & drop.
 8. Práce s kompasem (+akcelerometrem), Apache Cordova - základy, práce s kontakty, kamerou, systémovými událostmi, atd.
 9. WebSQL/Indexed DB, W3C File API (práce se soubory).
 10. Formát XML, možnosti jeho zpracování, další datové formáty. Webové služby.
 11. Obfuskace a minifikace. Úvod do tvorby nativních aplikací - vlákna, sokety, Bluetooth komunikace.
 12. Šablony a základní MVC framework. Podepisování aplikací, sestavování aplikací, ladění aplikací z hlediska výkonu.

Předběžný program cvičení

Materiály a některé prezentace ke cvičením R. Fuska naleznete na jeho stránkách

 1. Základy práce s vývojovým prostředím a emulátorem - NetBeans (Eclipse, apod.). Připomenutí HTML, jednoduchá aplikace s výstrahou. (starší varianta s jQM and Rapid Interface Builder)
 2. Vstup textu a data, práce s kalendářem.
 3. Formát JSON, offline aplikace, práce s lokálním úložištěm - uložení prvků formuláře pro příští spuštění.
 4. Práce se základními prvky GUI (high-level, ruční tvorba stránek), přechody mezi více obrazovkami. (starší verze s jQuery Mobile)
 5. Deployment aplikace na server, práce s HTTP.
 6. Využití JSON, AJAX, detekce informací o dostupném API, změna aplikace jejich prostřednictvím.
 7. Práce s plátnem (Canvas).
 8. Práce s herním frameworkem Phaser3, vrstvy, animované postavy, apod. (resp. totéž v HTML5 Quintus)
 9. Práce s multimédii a zvukem.
 10. Práce s nativním rozhraním prostřednictvím Apache Cordova (PhoneGap 3) - geolokace, poloha telefonu, kompas.
 11. RESTfull API.
 12. Zpracování XML souboru (nebo rezerva - odpadlé cvičení, sportovní den, apod.).
 13. Prezentace nebo odevzdání projektu
 14. Odevzdání projektu nebo prezentace

Odkazy na externí zdroje

Vývojová prostředí

Frameworky

Další materiály