From DCSwiki

Informace pro studenty předmětu TZD

(cvičení 2006/2007, Ďuráková)

Úkol na cvičení 23.4.

Je dáno databázové schéma:

 • TITUL(ISBN, název, autor, cena)
 • OSOBA(RČ, jméno, příjmení, e-mail)
 • VYPUJCKA(RČ, ISBN, datum_vypůjčky)

Dle příslušnosti ke skupině si zaměňte názvy relačních schemat a atributů.

Připravte si příkazy v jazyce SQL:

 1. Najděte všechny TITULY (stačí ISBN), které byly alespoň jednou zapůjčeny.
 2. Najděte všechny TITULY (stačí ISBN), které dosud nebyly ani jednou zapůjčeny.
 3. Najděte všechny OSOBY (stačí RČ), které si půjčily TITUL označený XYZ.
 4. Najděte všechny OSOBY (stačí RČ), které si půjčily alespoň jeden TITUL, ale nikoli s označením XYZ.
 5. Najděte všechny OSOBY (stačí RČ), které si nepůjčily TITUL označený XYZ.
 6. Najděte včechny OSOBY (stačí RČ), které si půjčily jiný TITUL než s označením XYZ.
 7. Najděte včechny OSOBY (stačí RČ), které si půjčily pouze TITUL s označením XYZ.
 8. Najděte názvy TITULů, které byly alespoň jednou půjčeny.
 9. Najděte jména OSOB, kteří si dosud nepůjčily žádný TITUL.
 10. Najděte názvy TITULů, které si půjčily OSOBy jménem Gajdoš.

Schéma pro procvičování příkazů SQL

Je dáno schéma relační databáze pro automatizaci provozu veřejné knihovny:

 • KNIHA(ISBN,autor,název,země) (klíč ISBN)
 • EXEMPLÁŘ(ISBN,PŘÍR,koupeno,cena) (klíč PŘÍR)
 • ČTENÁŘ(číslo,jméno,adresa) (klíč číslo)
 • VÝPŮJČKA(PŘÍR,číslo,půjčeno) (klíč PŘÍR, číslo, půjčeno)
 • REZERVACE(ISBN,číslo,rezervováno) (klíč ISBN, číslo, rezervováno)

kde položky koupeno, půjčeno, rezervováno jsou datumové,

ISBN je číslo titulu knihy(bez ohledu na počet kopií v knihovně),

PŘÍR je přírůstkové číslo exempláře knihy,

číslo je číslo průkazu čtenáře.