From DCSwiki

Hlavní stránka předmětu

Contents

GIS GRASS

GIS GRASS (Geographical Resources Analysis Support System) je Open Source projekt, jehož vývoj je nyní soustředěn v Evropě v Trentu a v USA na Baylorově univerzitě. Existují i české stránky věnující se dění kolem GRASSu.

  • Instalace
    • Download GIS GRASS
    • Instalace GIS GRASS je podrobně popsána na stránkách Jáchyma Čepického, ve třetím díle věnovanému popisu GRASSu. Najdete na adrese Les-ejku, v sekci seriály.
    • Popis instalace předchozí verze GIS GRASS, kterou popsal Jiří Jedlička ve své diplomové práci je možné stáhnout v .ps formátu Media:prirucka.ps.

Struktura příkazů

Použití příkazů v GRASSu je možné rozdělit do několika skupin. Struktura členění logicky odpovídá zvolenému typu operace či typu zpracovávaných dat. Podle prefixu je snadno rozeznatelné o jaký typ akcí se jedná. Například příkazy zařazené jako obecné začínají písmenem g (např. g.list rast - vylistuje seznam rastrových vrstev) nebo příkazy pro práci s monitory začínají písmenem d (d.rast x1). Přehled skupin příkazů zobrazuje tabulka:

Prefix Skupina Význam příkazů
g.* general (vše)obecné příkazy k manipulaci s daty
d.* display grafické výstupy a vizuální dotazy
s.* sites zpracovávání bodových dat
r.* raster zpracovávání rastrových dat
i.* imagery zpracovávání obrazových dat, družicových snímků
v.* vector zpracovávání vektorových dat
m.* misc různé příkazy
p.* paint příkazy sloužící k tvorbě map v PPM formátu
ps.* postscript příkazy pro vytvoření mapy ve formátu PostScript
* - různé moduly, které nemají předponu, ale do GRASSu patří

Seznam a popis příkazů GRASSu (převzato ze stránek J. Čepického)

Command List

Zoom(ování)

  • Spuštění modulu zoom příkazem
GRASS:~ > d.zoom

je možné pomocí myši vybrat výřez a zobrazit jej v aktuálním monitoru . První roh výřezu se označí levým tlačítkem, potáhne se myší do místa, kde má být druhý roh. Po stisku středního tlačítka se zobrazí vybraná oblast.

Ukončení práce s modulem - stisk pravého tlačítka myši.

Unzoom - stisk prostředního tlačítka.

  • Nastavení oblasti na maximální míru - posloupností příkazů
GRASS:~ > g.region -d
(výchozí region)

dále je nutno vyčistit obsah aktuálního monitoru (dochází jinak k překryvům)

RASS:~ > d.erase

a opětovné vykreslení celé mapy například

GRASS:~ > d.rast mapa
(název konkrétní mapové vrstvy)

Help

GRASS obsahuje zhruba 250 příkazů.

Pro krátkou nápovědu je vhodné použít:

GRASS:~ > grass.statement help

V případě, že krátká nápověda se ukáže být nedostatečná, pak je možné použít:

GRASS:~ > g.manual grass.statement

Online nápověda je umístěna na adrese http://www.grass.itc.it/gdp/.

Úlohy

Seznam úloh je umístěn zde.

Datová část

Info o datech k projektu OSM byly přesunuty na nové místo.

Hlavní stránka předmětu