From DCSwiki

[GIS]

List of presentations

(in czech)


Obsah přednášky PDF file
Historie GIS, nauky o Zemi lecture1_11.pdf
Kartografie, souřadnicové systémy lecture2_12.pdf
Reprezentace prostorových dat, prostorové modely lecture3_11.pdf
Rastrová reprezentace prostorových dat lecture4_11.pdf
Vektorová reprezentace prostorových dat Lecture5_12.pdf
Pořizování dat, zdroje geodat lecture6.pdf
Systemy: GPS (DPZ viz níže) gis_06_gps_dpz.pdf [Errata: GPS satelitů k datu 8.4.2013 je 31]
Dálkový průzkum Země dpz.pdf

Rastrová reprezentace

References

WWW Sources