From DCSwiki

Geografické informační systémy

Požadavky - letní semestr 2007/2008

  • Zápočet (Semestrální projekt)
    • 45 bodů – vypracování úlohy ze cvičení.
  • Zkouška ( Požadavky)
    • 55 bodů - zkouška písemnou formou

Přednášky

Cvičení

Projekty (kombinovaní)