From DCSwiki

Katedra informatiky

Katedra informatiky vznikla roce 1990. Výuka a výzkumné aktivity katedry jsou zaměřeny na oblast počítačů a počítačových sítí, teoretickou informatiku, softwarové inženýrství, databázové a informační systémy, operační systémy a překladače, simulaci a modelování, umělou inteligenci a počítačovou grafiku. V současné době katedra informatiky poskytuje víceúrovňový systém univerzitního vzdělávání počínaje bakalářským studiem, následovaný studiem inženýrským (magisterským) a pro zájemce o další postgraduální studium také studiem doktorským. Více ...

Učebny jsou standardně vybaveny prezentační technikou. K výuce jsou využívána i mobilní zařízení. Některé učebny využívají pouze notebooky.


Novinky

Úspěšná studentská stáž v IBM
Náš student, Martin Samek, popisuje své působení ve firmě IBM. Jaké jsou podmínky stáže? Co Vám přinese? Podrobnosti zde.