From DCSwiki

Contents

Masiny

merlin1.cs.vsb.cz
merlin2.cs.vsb.cz

Co mame nainstalovano

Společné

  • ffmpeg (stazeno z gitu dne 25.11.2013) v /usr/local (pkg-config tuto instalaci "zrejme" respektuje, ale nepruboval jsem to)

Na merlin1

  • OpenCV 2.4.10 v /usr/local (pkg-config tuto instalaci respektuje a preferuje)

Na merlin2

  • OpenCV 2.4.7 v /usr/local (pkg-config tuto instalaci respektuje a preferuje)

Pro kompilaci CUDA Samples

Verze CUDA:

  • merlin1: 6.5
  • merlin2: 5.0

Na merlin1

Exportuje se verze GCC:

export CC=/usr/bin/gcc-4.8
export CXX=/usr/bin/g++-4.8
export GCC=/usr/bin/g++-4.8

Pak překopírovat CUDA samples do domovského adresáře:

$ cd
$ cp /usr/local/cuda/samples .
$ cd samples
$ make


Na merlin2

Exportuje se verze GCC:

export CC=/usr/bin/gcc-4.6
export CXX=/usr/bin/g++-4.6
export GCC=/usr/bin/g++-4.6
export CUDA_LIB_PATH=/usr/lib/x86_64-linux-gnu

Pak instalace CUDA samples:

$ cd
$ cp /opt/cuda-samples_5.0.35_linux.run .
$ mkdir cuda_samples
$ ./cuda-samples_5.0.35_linux.run
$ cd cuda_samples
$ make

Pri dotazu na install path zadejte plnou cestu k adresari cuda_samples (muzete si ho pojmenovat jak chcete). Kdyz ho predem nevytvorite, instalator ho vytvori za vas.

Pri dotazu na CUDA install path zadejte: /usr

Pri kompilaci jednoho sample to umre. Je treba vzit cely prikaz a pridat do nej -L/usr/lib/x86_64-linux-gnu. Pak zase pokracovat pomoci make. (Nevim proc to nejde samo, kdyz je ten adresar v ld.so.conf)

CUDA jako takova

Na merlin1

Jede vše, když si exportujete verzi GCC jako při kompilaci CUDA samples.

Na merlin2

Zrejme bude aktualne nutne jet s GCC 4.6, protoze nvcc to jinak zabije (napr. pri OpenCV kompilaci to neprojde). Proto je treba si nastavit promenne stejne jako pro kompilaci CUDA Samples.

Pro kompilaci celeho OpenCV

export CC=/usr/bin/gcc-4.6
export CXX=/usr/bin/g++-4.6

cmake prikaz pro nastaveni OpenCV

cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local -DCMAKE_VERBOSE_MAKEFILE=ON -DCMAKE_C_FLAGS_RELEASE="-g -O2 -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -Wformat -Werror=format-security" -DCMAKE_CXX_FLAGS_RELEASE="-g -O2 -fstack-protector --param=ssp-buffer-size=4 -Wformat -Werror=format-security" -DCMAKE_SHARED_LINKER_FLAGS_RELEASE="-Wl,-z,relro -Wl,-z,now" -DCMAKE_EXE_LINKER_FLAGS_RELEASE="-Wl,-z,relro -Wl,-z,now" -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DBUILD_EXAMPLES=ON -DINSTALL_C_EXAMPLES=ON -DINSTALL_PYTHON_EXAMPLES=ON -DBUILD_NEW_PYTHON_SUPPORT=ON -DWITH_FFMPEG=ON -DWITH_GSTREAMER=OFF -DWITH_GTK=ON -DWITH_OPENGL=ON -DWITH_JASPER=ON -DWITH_JPEG=ON -DWITH_PNG=ON -DWITH_TIFF=ON -DWITH_OPENEXR=ON -DWITH_PVAPI=ON -DWITH_UNICAP=OFF -DWITH_EIGEN=ON -DWITH_XINE=OFF -DBUILD_TESTS=ON -DCMAKE_SKIP_RPATH=ON -DWITH_CUDA=ON -DENABLE_SSE=ON -DENABLE_SSE2=ON -DENABLE_SSE3=OFF  -DWITH_TBB=ON -DWITH_1394=ON -DWITH_V4L=ON -DPYTHON_LIBRARIES=ON ..

NX

Pro NX pouzivame X2Go. Pokud by vam to nejelo a hlasilo to neco s klici. Zkuste zadat prikaz:

ssh-keygen -R <server>