Počítačové sítě

Z POSwiki

Přejít na: navigace, hledání
Ing. Pavel Moravec, Ph.D., katedra informatiky FEI, VŠB-TU Ostrava, pavel.moravec@vsb.cz


Obsah

Na úvod trocha zábavy...

Cesta paketu sítí - film (12 min, v angličtině)    (v dalších světových jazycích dostupné na http://www.warriorsofthe.net/movie.html)


Novinky, aktuální sdělení a změny na WWW

10.1.2019: Přezkoušení po termínu 10.1.2019 proběhne 11.1.2019 v 11:00 na učebně EB425, dostavit se můžete od 10:45, kdy bude umožněno nahlédnout do zkouškových testů

11.1.2019: Další termíny zkoušek proběhnou 14.1.2019, 30.1.2019, a 7.2.2019. Poslední termín bude vypsán do IS Edison po termínu 30.1.


Denní studium

Podmínky zápočtu, způsob hodnocení pro denní studium

Course completion requirements

Cvičení

V dokumentu s rozvrhem cvičení najdete ke každému jednotlivému cvičení odkazy na zdroje, s nimiž by se měl student pro úspěšné zvládnutí na cvičení řešených úloh před příchodem na cvičení seznámit. Program cvičení obsahuje i zadání úloh a volitelných úloh včetně kontrolních bodů (termínů odevzdání).

Kombinované studium

  • Podklady k jednotlivým tutoriálům a rozdělení do skupin pro projekt i portál pro odevzdávání úloh najdete v systému Moodle. Doporučujeme studentům, aby si podklady k tutoriálům-laboratorním pracem přinášeli s sebou vytištěné.

Studijní materiály

Laboratoř počítačových sítí EB425


Zadání projektu

Zkouška


Osobní nástroje