Počítačové sítě

Z POSwiki

Přejít na: navigace, hledání
Ing. Pavel Moravec, Ph.D., katedra informatiky FEI, VŠB-TU Ostrava, pavel.moravec@vsb.cz


Obsah

Na úvod trocha zábavy...

Cesta paketu sítí - film (12 min, v angličtině)    (v dalších světových jazycích dostupné na http://www.warriorsofthe.net/movie.html)


Novinky, aktuální sdělení a změny na WWW

6.1.2020:

  • Přezkoušení a možnost nahlédnutí do písemek proběhne ve středu 8.1.2020 od 9:00 (nahlédnout bude možné i o chvíli dříve) na učebně EB425.
  • Při dnešní zkoušce bylo zaznamenáno opisování. Jak bylo předem před zkouškou upozorněno, je každý pokus o opisování/podvod popř. použití nepovolených elektronických pomůcek (do budoucna včetně kalkulačky) na písemce automaticky hodnocen 0b. (pro jistotu upozorňuji, že včetně nafocení a zveřejnění již opravených písemek v případě průkazné identifikace fotografa)
  • Další termíny zkoušek budou vypsány na 16.1.2020, 29.1.2020, a 4.2.2020.


Denní studium

Podmínky zápočtu, způsob hodnocení pro denní studium

Course completion requirements

Cvičení

V dokumentu s rozvrhem cvičení najdete ke každému jednotlivému cvičení odkazy na zdroje, s nimiž by se měl student pro úspěšné zvládnutí na cvičení řešených úloh před příchodem na cvičení seznámit. Program cvičení obsahuje i zadání úloh a volitelných úloh včetně kontrolních bodů (termínů odevzdání).

Kombinované studium

  • Podklady k jednotlivým tutoriálům a rozdělení do skupin pro projekt i portál pro odevzdávání úloh najdete v systému Moodle. Doporučujeme studentům, aby si podklady k tutoriálům-laboratorním pracem přinášeli s sebou vytištěné.

Studijní materiály

Laboratoř počítačových sítí EB425


Zadání projektu

Zkouška


Osobní nástroje